DarkWaveAlgo

DarkWaveColorThemes

DarkWaveAlgo Uppdaterad   
Library "DarkWaveColorThemes"
Description:
A simple, binary color-theming library that provides you with easy-access 'bullish and bearish' colors which you can use to make your indicators more aesthetically pleasing. These color themes were developed to help the community make indicators look excellent with ease.

Functions:
1. getThemeColor(themeName, colorType)
Description:
This function returns a color (either a 'Bullish' or 'Bearish' color, depending on your 'colorType' parameter input) according to the theme you have supplied as the 'themeName' parameter.
Parameters:
  • themeName (string): Specify the theme you want to reference. Options include: 'DarkWave', 'Synthwave', 'DarkWave Crypto', 'Crystal Pool', 'Aquafarer', 'Mystic Armor', 'Futurist', 'Electric Zest', 'Stealth Ride', 'Long Trader', 'Short Trader', 'Emerald Glow', 'Gold Heist', 'Floral', 'Cobalt Twilight', and 'Sunrise'.
  • colorType (string): Specify which color you want to reference from the theme. Options include: 'Bullish' and 'Bearish'.
    Returns:
    Your specified color type according to your specified theme.
Versionsinformation:
v2: Made the greens and reds a little more relaxed for the Long/Short trader themes. They were too intense!

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.