KivancOzbilgic

Optimized Trend Tracker Oscillator OTTO

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
OTTO - Optimized Trend Tracker Oscillator is a derivative of Anıl Özekşi's OTT - Optimized Trend Tracker:

It is more sensitive to price movements when compared to its ancestor OTT.
There are 2 more parameters of VIDYA moving average lengths FAST and SLOW.
Fast VIDYA has length of 10 bars and Slow VIDYA has 25.
Correction Constant is a crucial parameter to make the calculation more stable.

you can use 1000 to 100000000 by the powers of ten to obtain more accurate graphic values.

Buy and Sell signals make indicator more meaningful.
Versionsinformation:
converted to v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?