inno14

BO - CCI Arrow with Alert

inno14 Uppdaterad   
BO - CCI Arrow with Alert base on CCI indicator to get signal for trade Binary Option.
Rules of BO - CCI Arrow with Alert below:

A. Setup Menu
1. cciLength:
* Default CCI lenght = 14
2. Linear Regression Length:
* Periods to calculate Linear Regression of CCI ,
* Default value = 5
3. Extreme Level:
* Default top extreme level = 100
* Default bottom extreme level = -100
4. Filter Length:
* Periods to define highest or lowest Linear Regression
* Default value = 6

B. Rule Of Alert Bar
1. Put Alert Bar
* Current Linear Regression Line created temporrary peak
* Peak of Linear Regression Line greater than Top Extreme Level (100)
* Previous Linear Regression is highest of Filter Length (6)
* Previous Linear Regression is greater than previous peak of Linear Regression Line
* Current price greater than previous low
* CCI (14) less than Linear Regression Line

2. Call Alert Bar
* Current Linear Regression Line created temporrary bottom
* Bottom of Linear Regression Line less than Bottom Extreme Level (-100)
* Previous Linear Regression is lowest of Filter Length (6)
* Previous Linear Regression is less than previous bottom of Linear Regression Line
* Current price less than previous lhigh
* CCI (14) greater than Linear Regression Line

B. Rule Of Entry Bar and Epiry.
1. Put Entry with expiry 3 bars:
* After Put Alert Bar close with signal confirmed, put Arrow appear, and after 3 bars, result label will appear to show win trade, loss trade or draw trade
2. Call Entry with expiry 3 bars:
* After Call Alert Bar close with signal confirmed, call Arrow appear, and after 3 bars, result label will appear to show win trade, loss trade or draw trade.
3. While 1 trade is opening no more any signal

C. Popup Alert/Mobile Alert
1. Signal alert: Put Alert or Call Alert will send to mobile or show popup on chart
2. Put Alert: only Put Alert will send to mobile or show popup on chart
3. Call Alert: only Call Alert will send to mobile or show popup on chart
Release Notes: Update result trade, code from row 86 to row 95
Release Notes: Add feature "Apply Trend Line Filter" to setup menu. By default this feature is disable.
If this feature is active, rule of signal as below:
* Only Call Alert appear while current price moving above trend line
* Only Put Alert appear while current price moving below trend line

=== Setup Menu of Apply Trend Line Filter ===
1. Trend Line Period:
* Lenght of bars to calculate Trend line.
* Default value = 100
2. Source:
* Source to calculate Trend line.
* Default value = close
3. Trend Line's Type:
* Type of Moving Average to calculate Trend line.
* Default value = Gaussian Filter script by Alex Orekhov (everget)
* This feature has 9 types of Moving Average to calculate Trend line: "Gaussian Filter","SMA","EMA","TEMA","WMA","VWMA","DONCHIAN","HULL MA","ALMA"
Release Notes: Add Info Panel to chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?