Kaniugu

UV Indicator

Kaniugu Uppdaterad   
UV Indicator (Ultimate VWAP Indicator) is using Volume Weighted Average Price to find Direction of the Trend, and Resistance & Support.

- Circle and Square shapes represent the point of Resistance and Support.
- Teal and Maroon background colors represent Uptrend and Downtrend of the Market.
- Numbers represent the Spread Percentages.
Release Notes: Changed circle and box shapes to diamond and xcross shapes.
Release Notes: Fixed minor feature

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?