gi9opx

BTC Dominance Trend

This simple script applies the DMI/ADX (trend) indicator to the Bitcoin Dominance Index (BTC.D) to check whether BTC is increasing its dominance or not on that day. It is meant to be applied to altcoins on medium intervals. I put it together to test the following hypothesis: On days when BTC dominance is on the rise, altcoins are harder to take off, because Bitcoin is draining the lifeblood out of them, so caution is needed when opening trades.

Olive background means BTC dominance is rising on that day, purple that it is decreasing. White background means it is not moving significantly in any direction.
You can change the resolution (i.e. apply the DMI/ADX to a different BTC.D interval), just make sure to lower the threshold as well. I hope you find a good use for it! Beware if you try to incorporate it in your strategy, it uses higher timeframe data and hence is prone to repainting.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?