Ondery

Price Converter WAVAX to USDT.e

I wrote this script to display WAVAX equivalents as USDT.e while trading on the Avalanche network (The USDT.e value is taken from the Pangolin exchange).
Release Notes: I wrote this script to display WAVAX equivalents as USDT.e while trading on the Avalanche network (The USDT.e value is taken from the Pangolin exchange).
Release Notes: graphic changed
Release Notes: general updates
Release Notes: checking the currency for WAVAX or AVAX
Release Notes: graphic updates
Release Notes: general updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?