cosmic_indicators

Cosmic Pi Cycle

An adaptation of the Pi Cycle type indicator that

  • uses more accurate "pi" moving average periods
  • allows to adjust the numerator mult
  • shows cycle bottoms
  • shows a basis line
  • can be layered like in the example to create a Pi Cycle Channel
Versionsinformation:
  • added titles to plot variables
  • added secondary markers
  • updated color logic
Versionsinformation:
  • upgraded to version 5
  • updated view

📣 Ask on Reddit: shorturl.at/BILRZ
👀 Watch on TikTok: shorturl.at/gzAPW

🚩 Disclaimer: the information created and published here is not prohibited, doesn't constitute investment advice, and isn't created solely for qualified investors
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?