Mohit_Kakkar08

Volume Price and Fundamentals

Volume Price and Fundamentals indicators contains 4 exponential moving averages based upon Fibonnaci numbers as period (8, 21, 55 & 144) with crossovers and crossunders.
It also contain a table for volume and 50 Day Avg. Volume, Relative volume, Change in Volume, Volume Value, Up-Down Closing Basis days in last 50 days, Volume ratio (U/D Ratio) on last 50-day Up / Down days and along with fundamental analysis table with various Fundamental Analysis parameters and QoQ & YoY comparison basis for better investment decision making.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?