WealthyTech

Volume Prediction

WealthyTech Uppdaterad   
Volume Prediction has as a main goal to predict what would the volume be by the end of the candle period.
It could be hard to visualize if today's volume is going to be higher by just a few minutes into the day for example.
The script helps to give an idea if the volume is higher or lower in comparison to other days.
it first start the prediction with a light tone of red/green, as the real volume keeps increasing, a more vibrant red/green will fill the prediction to the final volume of the candle. The prediction will adapt and adjust during the candle cycle according to the volume flow.

The indicator also has an elaborated color variable scheme, changing from red to green by market inclination and order flow.
You can also highlight the candles that exceeded x% to help and find breakouts.
Versionsinformation:
Added new functions to Volume Prediction, also a new Volatility bar that shows the history of volatility and current level
Versionsinformation:
-New Color Scheme
-Candle percentage change now works for every timeframe
-Lighter code, faster loading time
-New Extreme Volume Alert. Now you can set an alert if the volume prediction exceeds X of the average volume so you can be aware from the very beginning of the candle when will the volume spike.
Versionsinformation:
Several Upgrades:
-New Extreme/Unusual Volume Alert triggered by the volume prediction, so you'll not only see how much volume the candle will probably have, but also have a trigger point to receive an alert for it. With this tool you can set your preferred assets with an unusual volume prediction alert of your taste.
-New Alert Trigger line on the graph so you can visualize how far the current volume is from the trigger
-Others
Versionsinformation:
Chart Update
Versionsinformation:
New Color scheme changing from red to green based on Scalp Line strategy
Versionsinformation:
bug fix

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta WealthyTech för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

send me a message.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.