RozaniGhani-RG

Regression Channel Alternative MTF

RozaniGhani-RG Pro+ Uppdaterad   
█ OVERVIEW
This indicator displays 3 timeframes of parallel channel using linear regression calculation to assist manual drawing of chart patterns.
This indicator is not true Multi Timeframe (MTF) but considered as Alternative MTF which calculate 100 bars for Primary MTF, can be refer from provided line helper.
The timeframe scenarios are defined based on Position, Swing and Intraday Trader.

█ INSPIRATIONS
These timeframe scenarios are defined based on Harmonic Trading : Volume Three written by Scott M Carney.
By applying channel on each timeframe, MW or ABCD patterns can be easily identified manually.
This can also be applied on other chart patterns.

█ CREDITS
Scott M Carney, Harmonic Trading : Volume Three (Reaction vs. Reversal)

█ TIMEFRAME EXPLAINED
Higher / Distal : The (next) longer or larger comparative timeframe after primary pattern has been identified.
Primary / Clear : Timeframe that possess the clearest pattern structure.
Lower / Proximate : The (next) shorter timeframe after primary pattern has been identified.
Lowest : Check primary timeframe as main reference.

█ EXAMPLE OF USAGE / EXPLAINATION
Release Notes: Code overhaul. Now support replay. Remove unnecessary arrays and convert into variables.
Release Notes: Change max_bars_back from 5000 to 1500.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?