cryptotaku

MA Cross 10/20

cryptotaku Pro Uppdaterad   
This was originally derived from "MA Cross" indicator, though that one uses 9-21.

Simple 10day and 20day MA crossover indicator
* 10MA crosses from the bottom, goes up and above 20MA—we're bullish , look to long bullish signal candle
* 10MA crosses from the top, goes down and below 20MA—we're bearish , look to short bearish signal candle

Works well w/ Heikin Ashi candles

Release Notes: Added Fractals.
Release Notes: Updated 10MA line color and thickness.
Release Notes: Added a switch to Exponential MA option.
Release Notes: Improved cross plot for when its a bullish or bearish MA cross.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?