IntelTrading

Alferow_pnl_up_long

IntelTrading Uppdaterad   
This script allows you to determine the leverage required to enter one position based on the set entry price, the price of the expected take profit, stop loss and risk per transaction. It also allows you to schedule this transaction for 5 possible transactions, with different shoulders and a martingale coefficient for each subsequent gain at the same risk, allowing you to qualitatively improve the pnl of the transaction with price fluctuations after entering the transaction. The script is designed for long positions.
Versionsinformation:
In the initial version, the liquidation price was calculated incorrectly

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?