JMOZ1337

1337 Squeeze

This is a squeeze indicator plotted on the chart, with configurable values. Green crosses show when there is a squeeze ( bollinger bands inside keltner channels ). Red crosses show a potential release/breakout when close > bollinger bands .

You can also edit the settings of the indicator to show the bollinger bands and keltner channels (by removing the transparency).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer