burgercrisis

% Divergence of RSI

burgercrisis Uppdaterad   
A simple script that plots the difference between the %ROC of price vs the %ROC of RSI, AKA the % of divergence. A simple way to analyze how strong a potential divergence is. Top reversals are above 0, bottom reversals are below. A value of 0 means price and RSI are changing by the same % value. So, if oscillator is moving up as price moves up, it means divergence is increasing. If oscillator moves down as price moves up, it means divergence is decreasing.
Versionsinformation:
Better default values.
Versionsinformation:
Finalized? I probably uploaded this too early. Oh well...

+ absolute value underlay
+ color highlights based on Bollinger Band.
+ purple > 0 is buy signal, blue > 0 is sell signal. ABS shown to more easily compare strength of all divergences.
+ best buys are when background highlighted blue or teal - in upper bollinger band range or broke out, stronger divergences!
+ BB crosses shown in orange and yellow like the respective lines
+ Crosses of 0 line highlighted in green and lime.
Versionsinformation:
better value and chart
Versionsinformation:
fixed range

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?