EvoCrypto

Ranged Volume - evo

EvoCrypto Uppdaterad   
A simple script that shows mirrored regular volume bars with the purpose to show break-outs and low volume ranges, using highest and lowest of a few bars back.

Use Heikin Ashi function to smooth the colors with the trend.
Release Notes: - Added alerts
- Separated break out colors
- Added bar colors
- Changed default range to 5 (a good setting to see how strong the trend is)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?