WONNDER

BinaryMT2 nick WONNDER v7 Free

Free arrow indicator for TradingView.
For Binary Options.
BinaryMT2 nick WONNDER v7 Free

Description:
Signals are based on RSI divergence and ADX divergence
when RSI and ADX diverge, a signal appears.
It is advisable to filter signals with trend indicators.

Entry to the next candle after the signal.


Signals are not drawn after the candle closes.
Alert for arrows CALL / PUT

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?