Thinkologist

6 Multi-Timeframe Supertrend with Heikin Ashi as Source

Thinkologist Uppdaterad   

This is a multiple multi-timeframe version of famous supertrernd only with Heikin Ashi as source. Atr which stands in the heart of supertrend is calculated based on heikin-ashi bars which omits a great deal of noises.
with 6 multiplication of the supertrend, its simply much easier to spot trend direction or use it as trailing stop with several levels available.

this is a great tool to assess and manage your risk and calculate your position volume if you use the heikin ashi supertrend as your stoploss.
Versionsinformation:
updated the alert to the supertrend with 3 ATR multiplication which is the best support and resistance level among the rest of the multiplications.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?