ZenAndTheArtOfTrading

ATR+ (Stop Loss Indicator)

This script is designed to aid in back-testing and trade execution.

It displays three sets of values - the teal colored value is the current ATR, the green colored value is your stop loss distance (in pips) below the most recent swing low for long trades, and the red colored value is your stop loss distance (in pips) above the most recent swing high for short trades.

You can change the stop loss settings to base your stop loss on a set pip amount or by however many multiples of the current ATR as you wish (eg. 1.5x ATR).

Feel free to ask any questions or edit the script without permission :)

- Matt.
Release Notes: Minor improvements
Release Notes: Converted ATR and S/L into whole numbers.
Added optional T1 (Profit Target).
Release Notes: Minor improvements to display chart.
Release Notes: Minor improvements.
Release Notes: Converted to Pine Script v4 and cleaned up code to remove unnecessary lines.
Release Notes: Fixed to work on all markets (previously was bugged on some markets)
Release Notes: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?