kaigouthro

into

kaigouthro Premium Uppdaterad   
Library "into"
convert literals by type,
Same-types left in for bulk reasons.
TODO: Expand Types

b(string)
  Convert string to bool.
  Parameters:
    string: val A string value.
  Returns: Bool.

b(bool)
  Pass Bool/bool
  Parameters:
    bool:
  Returns: Bool.

b(float)
  Convert Float (True if exists and not 0)
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: Bool.

b(int)
  Convert integer (True if exists and not 0)
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: Bool.

f(bool)
  Convert bool to float.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: Float.

f(string, int)
  Convert with decimal
  Parameters:
    string: val A string value.
    int: decimals Decimal places. def = 6
  Returns: Float.

f(float, int)
  Convert float bypass with decimals
  Parameters:
    float: val A float value.
    int: decimals Decimal places. def = 6
  Returns: Float.

f(int)
  Convert integer to float.
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: Float.

i(bool)
  Convert bool to int.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: Int.

i(string)
  Convert string number to int.
  Parameters:
    string: val A string value.
  Returns: Int.

i(float)
  Convert float to int.
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: Int.

i(int)
  Convert int to int.
  Parameters:
    int: val An int value.
  Returns: Int.

s(bool)
  Convert bool value to string.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: String.

s( str )
  bypass string
  Parameters:
    str: val A string value.
  Returns: String.

s(float)
  Convert float value to string.
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: String.

s(int)
  Convert int value to string.
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input ( Str ,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input ( Str ,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input ( Str ,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input ( Str ,Bool,Int,Float)
  Returns: String.
Release Notes:
v2

Now includes Normal values, Arrays, and Matrixes.

Updated:
b()

f()

i()

s()
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.