IkkeOmar

Momentum Channel - [Volume Filter]

The indicator incorporates a volume filter to ensure that the RSI only moves when the volume is above the moving average of the volume.
The filtered RSI is then used to calculate the Bollinger Bands and moving averages, providing insights into the market dynamics.

It also gives you insight into the bigger timeframes so you can monitor momentum!

Volume Filter Length: Input parameter for the length of the volume filter moving average.

Overview of code:
  • rsiPeriod: Input parameter for the RSI period.
  • bandLength: Input parameter for the length of the Bollinger Bands.
  • lengthrsipl: Input parameter for the length of the fast moving average (MA) on the RSI.
  • volumeFilterLength: Input parameter for the length of the volume filter moving average.
  • volumeAvg: Calculates the moving average of the volume using the ta.sma() function with the specified volume filter length.
  • filteredRsi: Uses the ta.valuewhen() function to obtain the RSI value only when the volume is greater than or equal to the volume moving average. This creates a filtered RSI based on the volume filter.
  • offs: Calculates the offset value for the Bollinger Bands. It is derived by multiplying 1.6185 with the standard deviation of the filtered RSI using the ta.stdev() function.

I share my algos and give access to the Modern Porfolio.
You get free access to the TPI!
I also help with automation, systemization and coding:
Premium Trading signals below
discord.gg/kYTVc4s7mv

t.me/+pj-L40YNFT0zZDQ0
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?