tarzan

Days Trader 1.0

Simple program to look for day of week or day of month patterns in chart data.

All original work by Boffin Hollow Lab

Author: Tarzan
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("Days Trader 1.0", "title = Days Trader", overlay=true)

// 2016 Boffin Hollow Lab
// author: Tarzan

//this program allows you to trade on specific days of the week to test for patterns
//monday =1  8 =special purpose

// short = 1 long = 0
// monday is the lightest bar


c = navy

//(dayofmonth == 1 )    ? color(black, 54) :

bgColor = (dayofweek == monday)  ? color(c, 94) :
     (dayofweek == tuesday)  ? color(c, 90) :
     (dayofweek == wednesday) ? color(c, 86) :
     (dayofweek == thursday) ? color(c, 84) :
     (dayofweek == friday)  ? color(c, 82) : na
     
     
bgcolor(color = bgColor)

dom = input(title = "Day of month if nz", defval = 0)
cmday = input(0)
gapp = input(2)
longorshort = input(title = "0 for short 1 for long", defval=0)
openday = input(title ="trade open day of week", defval=1)
//oday = input (float)
closeday = input (title = "trade close day of week", defval=2)

oday = (openday == 3) ? monday : 
    (openday == 4) ? tuesday :
    (openday == 5) ? wednesday : 
    (openday == 1) ? thursday : 
    (openday == 7) ? friday : 
    (openday == 6) ? saturday : 
    (openday == 2) ? sunday : 
    (openday == 8) ? abs(second(time)/10) : na
    
cday = (closeday == 3) ? monday : 
    (closeday == 4) ? tuesday :
    (closeday == 5) ? wednesday : 
    (closeday == 6) ? thursday : 
    (closeday == 7) ? friday : 
    (closeday == 1) ? saturday : 
    (closeday == 2) ? sunday : 
    (closeday == 8) ? (oday + 1) : na
    
   


if (longorshort == 0 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 1 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek[3] == (oday))) 
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek[3] == (oday+gapp)))  
  
strategy.close_all(when = (dayofweek == cday and dom == 0 ))

//if (dayofweek == cday and dom == 0 )
 // strategy.order("tradez", strategy.short, 1, limit = na, stop = na)
 
// strategy.order("tradez", strategy.short, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 0)

// strategy.order("tradez", strategy.long, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 1)

if (longorshort == 0 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofmonth == dom ))
  
if (longorshort == 1 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofmonth == dom ))
  

strategy.close("tradez", when = (dayofmonth == cmday and dom != 0 ))