NeoButane

Ether (Ethereum) CME Gaps [NeoButane]

Detects gaps in trading for CME's "Ether" cash-settled futures . This will show gaps as they happen on the 24/7 charts that crypto exchanges use. It is not usable on CME's tickers themselves, as gaps in trading are not displayed.

This indicator will only display if viewing an ETH chart.

More information on the CME ETH futures here:
https://www.cmegroup.com/education/artic...


Based on:

What's different: CME's BTC and ETH markets trade the same hours, but one may hit a limit breaker while there may be a case where the other does not.

My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?