kfatkin

SPY to ES or QQQ to NQ

kfatkin Uppdaterad   
This indicator is used to automatically map SPY VWAP and 10 levels of your choice to ES / MES or map QQQ VWAP and 10 levels of your choice to NQ / MNQ . Since SPY and QQQ have the same price action as their futures iteration, there seems to a direct correlation between their levels and VWAP . This indicator is made to easily map the key levels of your choice to the appropriate futures instrument.
Versionsinformation:
Added in input groupings, adding in standard futures VWAP so a separate indicator isn't needed and changed default colors.
Versionsinformation:
Modified the script to only require the opening price of SPY or QQQ, rounded to the nearest whole number, to be input (default value is 370). The script will now calculate the 10 closest strikes/levels above and below the specified price and automatically plot them on ES or NQ based on the ETF chosen. Also, reduced the default line sizes.
Versionsinformation:
Fix input groups, change level titles.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?