barrettdenning

LinReg-MACD Alerts

This is the LinReg-MACD indicator. It issues Buy and Sell signals based on linear regression candles along with a SMA slope filter. It also uses the MACD as confluence for these signals. It also has a LSMA filter. All values are adjustable and there are check boxes for use on different candles. I find it works better for me when swinging higher timeframes like the 1 hour.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?