MakisMooz

[Pinescript] Open World Function Call [MakisMooz]

Open World Function Call
Create and Call a Function
Detailed info inside script

Happy Trading
Life is Art and Art is Life_

public tradingview pinescripts
https://docs.google.com/document/d/1gGbu...


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2

study('[Pinescript] Open World Function Call [MakisMooz]')
o() =>
    o = close
plot(o())

// [Pinescript] Open World Function Call [MakisMooz]
// Create and Call a Function
// @MakisMooz
// created  1444332879067 (miliseconds)
// updated  1444335238908 (miliseconds)
// v.1.0.0

// HOW TO USE
// Add to Favorite Scripts
// Inside chart window right-click
// Select Insert Indicator => Favorites => Script Name
//
// Happy Trading
//
// Life is Art and Art is Life_
//
// [MakisMooZ] public tradingview pinescripts
// https://docs.google.com/document/d/1gGbuHY2ioHLNPQ_JYrWXzR0QNq9U7IBAL8PVcYYLnnE/edit#heading=h.33htkqwpn57j
//
//
// (C) Oct 2015 Rights Free for Educational Use