Lantzwat

Ticker vs Index

I was exploring a simple idea how I can visualize the ticker performance against the underlying Index (or any other ticker) performance.

how it works:
When the line is moving up (blue zone), the ticker is performing better than the underlying index (e.g. SPX )(configurable).
When the line is moving down (red zone), the ticker is performing worse than the underlying index.

How to use it:
Use as confirmation always in conjunction with other (main) indicators, avoid "buy" when indicator is in the red zone
Also, crossing over the zero line is often an indication for an upcoming upward move
Try to different SMA length - default is 20 but 10 was often showing better results

(No financial advise, for testing purposes only)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?