cheatcountry

Midpoint Oscillator

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Midpoint Oscillator was created by Tushar Chande Ph .D. (Stocks & Commodities V. 9:11 (431-434)) and it does a great job of tracking extreme changes in the price. Buy when the line is green and sell when it turns red.

Let me know if you would like me to write more scripts!
Release Notes: updated to match my other indicators
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?