peacefulLizard50262

Beta Screener

This script allows you to screen up to 38 symbols for their beta. It also allows you to compare the list to not only SPY but also CRYPTO10! Features include custom time frame and custom colors.

Here is a refresher on what beta is:

Beta (β) is a measure of the volatility—or systematic risk—of a security or portfolio compared to the market as a whole (usually the S&P 500 ). Stocks with betas higher than 1.0 can be interpreted as more volatile than the S&P 500 .

Beta is used in the capital asset pricing model (CAPM), which describes the relationship between systematic risk and expected return for assets (usually stocks). CAPM is widely used as a method for pricing risky securities and for generating estimates of the expected returns of assets, considering both the risk of those assets and the cost of capital.

How Beta Works
A beta coefficient can measure the volatility of an individual stock compared to the systematic risk of the entire market. In statistical terms, beta represents the slope of the line through a regression of data points. In finance, each of these data points represents an individual stock's returns against those of the market as a whole.

Beta effectively describes the activity of a security's returns as it responds to swings in the market. A security's beta is calculated by dividing the product of the covariance of the security's returns and the market's returns by the variance of the market's returns over a specified period.

cov (a,b)/var(b)
Release Notes:
changed title lol
Release Notes:
Added option to only have one table. Added custom alternate beta source.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?