capissimo

Machine Learning: kNN-based Strategy (mtf)

capissimo Uppdaterad   
This is a multi-timeframe version of the kNN-based strategy.
Versionsinformation:
Added custom performance testing.
Versionsinformation:
Updated signal filtering, added data normalization plus some minor fixes.
Versionsinformation:
Price fix in the custom performance testing module.
Versionsinformation:
Minor fix.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?