Poshtraderltd

Binary Options Arrows (example)

Poshtraderltd Uppdaterad   
An example of Binary Option Arrows (BOA) for candlestick patterns bearish and bullish harami.
With results as coloured background and an option to choose your expiration (one candle by default).
It's just an example for those who has their own strategy and wants to make nice arrows in their chart.
All you need to do is rewrite piece of script in lines 9:13 - feel free to ask me for any help.

Disclaimer: It's just an example how to script arrows for binary option trading, Poshtrader is not responsible for any loss of money by using this particular strategy.

Happy Trading
Versionsinformation:
An example of binary options signals with results - colored background of expiry candle. (green = WIN, red = LOSE)
Arrows set for bearish and bullish harami candlestick patterns.
Expiration set to 1 candle by default.

Bearish Harami: A bearish Harami occurs when there is a large bullish green candle on Day 1 followed by a smaller bearish or bullish candle on Day 2. The most important aspect of the bearish Harami is that prices gapped down on Day 2 and were unable to move higher back to the close of Day 1. This is a sign that uncertainty could be entering the market.

Bullish Harami: A bullish Harami occurs when there is a large bearish red candle on Day 1 followed by a smaller bearish or bullish candle on Day 2. Again, the most important aspect of the bullish Harami is that prices gapped up on Day 2 and price was held up and unable to move lower back to the bearish close of Day 1.

credits: repo32 and tmc

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?