anche1991

CME Gap BTC

This script highlights the CME gap. It takes the daily close from Friday from CME Futures Bitcoin security (can be switched) and plots the difference from current close.

With the premise that CME gaps will be filled next week; when the current close is higher than Friday close, it plots a bear color, when the current close is lower, it plots a bull color. Colors can be changed
Release Notes: - Bug fixes
Release Notes: Beginning of the GAP sometimes displayed an non-closed value. Fixed
Release Notes: change study name

gib me sum of ur hard earned tethers
usdt trc20 TEQdvA5EtoDHPrCAN91SymXsqKsrcS4H92
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?