capissimo

Dual Thrust Trading Algorithm (ps4)

capissimo Uppdaterad   
This is an PS4 update to the popular Dual Thrust trading algorithm posted by me some time ago (www.tradingview.com/...t-trading-algorithm/). It has been commonly used in futures, Forex and equity markets. The idea of Dual Thrust is similar to a typical breakout system, however dual thrust uses the historical price to construct update the look back period - theoretically making it more stable in any given period.

See: www.quantconnect.com...st-trading-algorithm
Versionsinformation:
Major fix.
- Added repainting/non-repainting option.
- Fixed the state variable.
- etc.
Versionsinformation:
Upgraded trend identification procedure.
Versionsinformation:
Minor fixes, modified Settings menu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?