MightyZinger

Adaptive_Length

MightyZinger Uppdaterad   
Library "Adaptive_Length"
This library contains functions to calculate Adaptive dynamic length which can be used in Moving Averages and other indicators.
Two Exponential Moving Averages ( EMA ) are plotted. Coloring in plot is derived from Chikou filter and Dynamic length of MA1 is adapted using Signal output from Chikou library.

dynamic(para, adapt_Pct, minLength, maxLength) Adaptive dynamic length based on boolean parameter
  Parameters:
    para: Boolean parameter; if true then length would decrease and would increase if its false
    adapt_Pct: Percentage adaption based on parameter
    minLength: Minimum allowable length
    maxLength: Maximum allowable length
  Returns: Adaptive Dynamic Length based on Boolean Parameter

auto_alpha(src, a) Adaptive length based on automatic alpha calculations from source input
  Parameters:
    src: Price source for alpha calculations
    a: Input Alpha value
  Returns: Adaptive Length calculated from input price Source and Alpha
Release Notes: v2 : Corrected Output of auto_alpha function to Int
Release Notes: v3 : Fixed float output problem
Release Notes: v4

Added:
dynamic_2(up_para, dn_para, adapt_Pct, minLength, maxLength) Adaptive dynamic length based on two boolean parameters for increasing and decreasing dynamic length seperatally with more precision
  Parameters:
    up_para: Boolean parameter; if true then length would decrease
    dn_para: Boolean parameter; if true then length would increase
    adapt_Pct: Percentage adaption based on parameter
    minLength: Minimum allowable length
    maxLength: Maximum allowable length
  Returns: Adaptive Dynamic Length based on Two Boolean Parameters for increasing and decreasing dynamic length seperatally with more precision
Release Notes: v5 : Corrected "dynamic_2" function and added a 3rd EMA using adaptive length from "dynamic_2" function.

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.