RagingRocketBull

Zindarra Multi Alerts Pro (9 Levels) by RRB

Zindarra Multi Alerts Pro by RRB by RagingRocketBull 2018
Version 1.0

This indicator lets you configure multiple alert levels for an asset. Zindarra Multi Alerts Pro supports 9 custom alert levels.
You have to manually create an alert in Manage Alerts Panel and configure it to use with this indicator.
Free accounts are limited to only 1 alert slot and this indicator will take it (any existing alerts must be disabled/stopped).
Once the alert is configured, the indicator can be removed from chart to free a slot for another indicator, but you won't see the alert levels.

If you want 10 alert levels and don't need colors and Pro features - use Multi Alerts Simple version instead.

Features:
- 9 custom alert levels with labels
- 2 plot modes: plot and price line
- high/low or close level penetration modes
- show/hide levels/labels
- change color based on level position above/below price
- keep or auto disable triggered alerts
- trigger alerts only after a confirmed close
- swap level colors

Usage:
1. attach indicator to a chart
2. define alert levels in UI settings
3. in TradingView's Manage Alerts panel on the right:
- for free accounts: disable/stop all existing alerts, you are limited to 1 alert slot only. Otherwise you won't be able to save.
- create a new Alert:
- select 'Multi Alerts' indicator name in the Condition dropdown box, leave Level 1 and Multi Alerts Cross as default options
- select 'Once Per Bar' or 'Once Per Minute' instead of 'Only Once' to trigger the alert multiple times
5. click Save. Your 9 alerts are enabled now.

Change Settings:
1. change levels/settings in UI . Any changes will also reset already triggered level colors/visibility.
2. in Manage Alerts panel:
- open/edit the alert you created
- select new instance of 'Multi Alerts' indicator name in the Condition dropdown box (appears at the bottom)
- check the Condition dropdown again - a single instance should remain selected.
3. click Save. Your alert settings are updated.

Notes on using alerts:
- attaching this indicator to a chart and configuring alert levels will not automatically enable the alerts - you have to manually create/configure a new alert in the Alerts Panel
- removing this indicator from chart will not disable the alerts, you have to manually disable the alert you created in the Alerts Panel
- your alert in the Alerts Panel uses another instance (copy) of indicator/settings. Any changes won't affect the alert. You have to manually update the alert every time you change any settings in the indicator.
- recompiling and attaching your own version of indicator will require creating a new Alert (delete the old one).
- alerts are designed to work in realtime. In replay mode you will see triggered alert levels hiding/changing colors but there will be no system alert messages. It's best to test the indicator in realtime on M1 (1 min) chart
- you will only see 1 system alert per bar/60 sec when multiple alert levels are crossed with a single bar. However all of these levels will hide/change color in the indicator as expected.
- plot modes: price line - changes color of the whole level, style is not configurable; plot - changes color of a level's segment after each cross, configurable style
- you can only see the alert levels when the indicator is attached to chart, they are not shown by the system alert.
- For source=high/low a directional level penetration is used automatically (crossunder/low and crossover/high). For source=close a standard bidirectional cross is used. Colors always change above/below close.

1. uses plot*, cross*, alertcondition
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?