carlpwilliams2

Parabolic sar with breaks

This plots a Parabolic sar and a break line on the previous sar point before the parabolic sar flips.

This is looking to be a very popular entry signal for lots of strats.

How to use:

In conjunction with other confirmation indicators;
Long: Enter long when the Parabolic sar is below the price and the price breaks above (and closes) the break line.
Short: Enter short when the Parabolic sar is above the price and the price breaks below (and closes) the break line.

A great indicator combination for this is to use a 200 ema for price trend and volume flow.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?