rotax380

Table Volume Multiframe

rotax380 Uppdaterad   
Description
The Table Volume Multiframe indicator displays volume information across multiple timeframes in a convenient table format. Users can customize the table's position, size, and the specific timeframes to be displayed. This indicator helps traders analyze volume trends and divergences across different timeframes, providing a comprehensive view of market activity. The table shows the total volume, buy percentage, sell percentage, and a countdown timer for the next bar close for each selected timeframe. The countdown function updates consistently to provide real-time information.

Features

- Customizable table position and size
- Selectable timeframes
- Displays volume, buy percentage, sell percentage
- Countdown timer for next bar close
- Real-time updates

Versionsinformation:
For 5, 15 minute and 1 hour timeframes, show minutes and seconds
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?