DonovanWall

Ultra MACD [DW]

DonovanWall Wizard Uppdaterad   
This is a variation of Gerald Appel's MACD with seven moving average source types to choose from.

The MA types I've included in this script are:
- Kaufman's Adaptive Moving Average
- Geometric Moving Average
- Hull Moving Average
- Volume Weighted Moving Average
- Least Squares Moving Average
- Arnaud Legoux Moving Average
- Exponential Moving Average

Custom bar color scheme is included with two different colorization methods - one based on the MACD , and the other based on the histogram.
Release Notes: //Updates:

//Altered the list of available moving average types to only include the ones I found to be most effective for this formula.

The available moving average types are now:
-> Exponential Moving Average
-> Double Exponential Moving Average
-> Simple Moving Average
-> Smoothed Moving Average
-> Weighted Moving Average
-> Volume Weighted Moving Average
-> Arnaud Legoux Moving Average
-> Least Squares Moving Average
-> Kaufman's Adaptive Moving Average

The moving average and bar color types can be selected via easy to use dropdown menus.

It's important to note that the default sampling periods may not be equally effective with each moving average type. It is wise to play with the settings and find what works best with what you're analyzing.

For my full list of premium tools, check the blog:
https://wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
https://t.me/DonovanWall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?