Biffy

Up Down Alerts with MA Control - v2.0

Biffy Pro Uppdaterad   
this update is meant for use with regular candles, but it will mimic the color pattern of heikin ashi candles and allow alerts based on the heikin ashi patterns. Also there are alerts for when the price is above a set moving average.

was going to just update the original script but there are a lot of changes to make it smoother etc, original script:
Release Notes: update to the heikin ashi calc, seems to work better
Release Notes: little correction to the update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?