wielkieef

EURUSD - test #1 ZOLI [30min]

Hello

This is my first attempt to catch EURUSD moves.
Script is design in the way to always going with the trend, until price lose SMA 100

Script is optimalized for 30min --->> FOREXCOM:EURUSD

The strategy logic is quite simple:
To define trend I used Centred Trend Indicator , which with the higher value can be nice filter for higher data range trend
this indicator allows me to avoid all fake pumps or dumps while sentiment is still bearish or bullish

To open long or short position this script is always using Centred Trend Indicator with the combination of ADX
ADX - Is one of the most powerful and accurate trend indicators. ADX measures how strong a trend is, and can give valuable information on whether there is a potential trading opportunity.
also
for better moves detector/filter im using PKAMA
this indicator allows me entering the position only when strong trends movemments appears.

this script dont use stop-loss, as a stop loss I use losing SMA 100, so we are always adjusting with trend

This is my first attempt with forex markets, so please dont be strict

Enjoy ;)
Release Notes: signature..

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?