JustUncleL

GMMA Oscillator v1 by JustUncleL

On request, here is my version of the Guppy GMMA Oscillator (and SuperGuppy Oscillator) to match with my Guppy and Super Guppy indicators.

Description:
The Guppy Multiple Moving Average (GMMA) is a technical indicator that displays two sets of moving averages. The first set contains six exponential moving averages that use faster periods to monitor the trading activity of short-term traders. The second set contains six exponential moving averages that use slower periods to monitor the trading activity of long-term investors.

The GMMA Oscillator is a technical indicator developed by Leon Wilson. The oscillator line, which percentage difference between the Fast and Slow GMMA sets. The second line is the signal line and it is simply the exponential moving average of the oscillator line.

As with many trend following indicators, a bullish signal occurs when the oscillator line crosses above the signal line and a bearish signal when the oscillator line crosses below the signal line.

Options:
Select between Guppy MMA or SuperGuppy MMA calculated Oscillator.
  • Option to apply smoothing to the Oscillator line (recommendation 3)
  • Option to change Signal line period length
  • Option to use Anchor Time frame to match the Guppy or SuperGuppy chart
  • Option to show coloured Bullish / Bearish trading Zones

Crossover alerts are also generated to be picked up by the TradingView's Alarm Sub-system.

JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?