balipour

RSI & EMA with Reverse Calculator Panel [pig]

This indicator is a standard RSI plus its EMA ("control zones" are highlighted as well). However, we have added 2 panels to provide relevant information about the price at critical levels for the RSI plus when it crosses its EMA . You also have the ability to manually enter a value fort he RSI and see what the price is going to need to be for RSI to generate that given value.
Release Notes: Added functionality to have up to 10 decimal points for prices.
Release Notes: Added the ability to manually enter a price and calculate its corresponding RSI value. Improved the appearance and readability of the reverse calculator panels, including the option to make their backgrounds invisible and prevent them from blocking other elements of the indicator.
Release Notes: update to improve the published snapshot and tags.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?