QuantNomad

EVWMA VWAP MACD Alerts [QuantNomad]

Study version of EVWMA VWAP MACD Strategy I pulished recently:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Courses:
Pine Programming: https://qntly.com/pineprog
Advanc. Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel

Kommentarer

Hi,
is it important to create a separate strategy for 'alerts'?
what is the meaning of study version?
Svara