SoftKill21

Full CRYPTO pack macd, rsi, obv, ema alert version

This is the indicator version of a simple, yet very efficient crypto strategy, adapted to 4h time frame, on big coins like ETH and BTC . However it can be adapted to other markets, timeframes etc

For this strategy I use a combination of a trend line , an oscillator, price action and volume .

This study has alert for both long and short entries/exit.


The rules are the next ones:
Long : we check that current candle is ascending and above the moving average, the macd is in positive range, rsi is below overbought level and volume is bigger than the moving avg of volume .
For short, we have the opposite long rules.If you have any questions, please let me know !

My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?