Noldo

Live Mini Terminal 2 : Relative USD Based Stock Markets Change

This script displays relative data changes occurring in the adjustable period and/or adaptive automatic period in various stock markets.
It was inspired by the data terminals used by commercial traders.

Period selection can be set in the menu.
This script uses the adaptive period algorithm used by Autonomous LSTM and Relativity scripts.
Or you can set the period manually from the menu.
For more information about adaptive period this script uses:


This script works only for 1 day (1D) and 1 week (1W) time frames.
The most efficient time frame is 1 week because of different time-zones (1W) .

Features

  • Value changes on a percentage basis (%)
  • Stock exchange values ​​are calculated in dollar terms.
  • Due to the advantage of movement, future data were chosen instead of spot values on the required instruments.


INSTRUMENTS

  • Canada: S&P / TSX Composite
  • Norway: Oslo Bors All Share Index
  • Russia: MOEX Russia Index
  • Sweden: OMX Stockholm Index
  • Turkey: BIST 100


USAGE


The script can be used as an indicator by putting it under the chart as shown above.
It is necessary to enlarge to see clearly.
Since it is not often looked at,such use is the best method for healthy interpretation.


Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Noldo för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.