cheatcountry

Trend Analysis Index [CC]

The Trend Analysis Index was created by Adam White and not to be confused with the Trend Analysis Indicator that I also published. This indicator operates under the same idea but using a completely different calculation to achieve similar results. The idea behind this indicator is for a combination of volatility and trend confirmation. If the indicator is above it's signal line then the stock is very volatile and vice versa. If the stock is currently trending as in above a chosen moving average for example and the indicator falls below the signal line then there is a pretty good chance in a trend reversal. The recommended buy and sell system to use is to pair this indicator with a moving average crossover system which I have included in the script. Buy when the indicator is above it's signal and the shorter moving average crosses above the longer moving average. For selling you would do the same and sell when the indicator is above it's signal and the shorter moving average crosses below the longer moving average. I have included strong buy and sell signals in addition to the normal ones so stronger signals are darker in color and normal signals are lighter in color.

Let me know what other indicators or scripts you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?