rmunoz

Engulfing Candle Indicator

rmunoz Uppdaterad   
This script shows you where a candle is either bullish or bearish engulfing the previous candle.

  • A GREEN triangle below the bar pointing UP indicates that the candle is BULLISH engulfing the previous candle
  • A RED triangle ABOVE the bar pointing DOWN indicates that the candle is BEARISH engulfing the previous candle
Release Notes: Updating indicator logic and adding the ability to set up alerts with this indicator.
Release Notes:
  • Code cleanup
  • Added ability to backtest the trading strategy
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?