Bitduke

Ehlers Fractal Adaptive Moving Average with Bands [Bitcoinduke]

FRAMA – What is it?

Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator ( FRAMA ) was developed by John Ehlers , code was implemented by TradingView user Shizaru. I've updated it to Pine Script 4 and added Bands Extension.
This indicator is constructed based on the algorithm of the Exponential Moving Average , in which the smoothing factor is calculated based on the current fractal dimension of the price series.

Advantages:
  • possibility to follow strong trend movements
  • determine moments of price consolidation ( FRAMA sufficiently slow down at these moments)

FRAMA + Bands

The FRAMA serves as a base for the Upper and Lower Bands which are used as a way to measure volatility by observing the relationship between the Bands and price. Typically the Upper and Lower Bands are set to two standard deviations away from the FRAMA ; however it should be adjusted depending on the task.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?