Stock holding trading strategy based on base breakout. It should be combined with the analysis of the fundamental factors of the stock to choose the stock with the best signal.
Example using 10 contract size with ADP, and commission per order is 0.1% with actual capital of 10000$, you can adjust other contract size for other stocks to be consistent with reality.
Release Notes: Add calculator vol!

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta VuTien_Turtle_Trader för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Författarens instruktioner

Inbox me for share!

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.