GuruprasadMeduri

CPR with SMA, EMA, VWAP & Super Trend by GuruprasadMeduri

This script will allow to add CPR with Standard Pivots and 4 Indicators.

Standard Pivot has 9 levels of support and 9 levels of resistance lines. It has CPR , 3 levels of Day-wise pivots , 3 levels of Weekly pivots and 3 Levels of Monthly Pivots .
In Addition to the CPR and Pivot , this script will allow user to Add 4 more Indicators - SMA , EMA , VWAP and SuperTrend as well.

All the Support and resistance levels can be enabled / disabled from settings. It will allow to select multiple combinations of support and resistance levels across 3 levels at any of the 3 time-frames individually and combined.
All 4 Indicators can be can be enabled / disabled from settings. This will allow the indicators to be plotted individually and combined along with any combination of CPR & Pivots .

These number of combinations will allow user to visualize the charts with desired indicators, pivot support & resistance levels on all or any of the 3 time frames.

For Ease of access, listed few points on how the script works..

- CPR and day-wise level 1 & 2 (S1 & R1) enabled by default and can be changed from settings
- Day-wise Level 2 & 3 (S2, R2, S3 & L3) can be enabled from settings
- Weekly 3 levels and Monthly 3 levels can be enabled from settings
- CPR & pivot levels colored in blue lines
- All support levels colored in Green
- All resistance levels Colored in Red
- Day-wise pivot , support & resistance are straight lines
- Weekly pivot , support & resistance are cross (+) lines
- Weekly pivot , support & resistance are circle (o) lines
- SMA , EMA , VWAP and SuperTrend Enabled by Default
- SMA Colored in Orange
- EMA Colored in Red
- EMA Colored in Teal
- SuperTrend Colored in standard Red & Green with triangle arrows
- Any combinations can be selected from settings-> Inputs & style
Release Notes: Corrected EMA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?