aamonkey

Rate Of Change ATR

aamonkey Uppdaterad   
This is a very basic, but powerful script.

It gives you the ratio between the rate of change of the last x days and the average true range of the last y days.

---> ROC-ATR Ratio = ROC /ATR

Therefore, you can see how much the price has moved relative to the prices in the past.

This is important because (in my opinion) the basic ROC indicator is not very meaningful if you don't look at the average volatility of recent history.

For example, a ROC of 5% over the last 3 days might be very high for Forex but very small for some crypto.

Consequently, this indicator makes it possible to compare (and be used on) every instrument in every industry the same way.

Generally speaking, it makes more sense if the ATR length is larger than the ROC length.
Release Notes:
Added 2 more lines ;)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?